خدمات حسابداری حقوق و دستمزد

از آنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریبا بالایی از هزینه های هر شرکت را تشکیل می دهد، ضروری است در این فرآیند پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح حقوق و دستمزد ، عیدی ، سنوات ، مرخصی و ... به عمل آید. از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را جهت بررسی حسابرسان به سرعت گردآوری و در قالب استاندارد گزارش نماید تا از جرایم احتمالی جلوگیری شود.
قوانین موجود ، همه شرکت ها اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را هر ماهه به دستگاه های ذیربط همچون وزارت اقتصاد و دارایی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال کنند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حسابداری حقوق و دستمزد طلب می کند که تیم متخصص حسابداری حقوق و دستمزد شرکت راهکار مالی و تجارت ابری داد این امکان را برای شرکت ها فراهم می کند تا با استفاده از بهترین نرم افزارها و کادر مجرب کلیه عملیات مربوطه را به بهترین نحو ممکن برای شما مدیریت و اجرا نمایند.
 

جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما می توانید از طریق فرم در

تماس

باشید.  سپاسگزاریم

پیغام خود را برای ما بگذارید