خدمات حسابداری مدیریت

مطابق نظر انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA)، "حسابداری مدیریت، فرایند اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل و مهیاسازی اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی،بودجه بندی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری، به منظور اطمینان از استفاده بهینه از منابع شان و پاسخگویی به سرمایه گذاران می باشد. شرکت راهکار مالی و تجارت ابری داد به عنوان تنها ارایه کننده خدمات حسابداری مدیریت به صورت  ابری (Cloud) با استفاده از جدیدترین نرم افزارها و روش های آنالیز اطلاعات مالی شما را تحلیل و در قالب  نمودارها و داشبوردهای پویای مدیریتی به صورت آنلاین را در اختیار شما قرار داده تا عملکرد مجموعه خود را به صورت لحظه ای رصد نمایید.
نمونه ای از تحلیل های  قابل ارائه توسط کارشناسان ما در این زمینه به شرح ذیل می باشد:
•    تحلیل های مربوط به نقطه سر به سر فروش
•    انواع بودجه بندی های درآمدی و هزینه ای و ترسیم صورت سود و زیان بودجه ای و تحلیل انحرافات
•    تحلیل اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده و شناسایی فرصت های صرفه جویی و بهینه سازی سود
•    تهیه صورت گردش وجوه نقد پیش بینی شده و تحلیل جرایانات آتی نقدی
•    تحلیل فروش و سود دهی کانالهای فروش به تفکیک انواع محصولات
•    پیش بینی سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت
 

جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما می توانید از طریق فرم در

تماس

باشید.  سپاسگزاریم

پیغام خود را برای ما بگذارید