راهکار حسابداری مالی و گزارشات تحلیلی مدیریت

راهکار حسابداری مالی و گزارشات تحلیلی مدیریت

حسابداری مالی ماشین حساب
بخش اعظمی از  مشکلات موجود در واحد مالی و حسابداری شرکت ها ، اعم از سواستفاده های احتمالی ، اختلاف حساب بین اشخاص ، مغایرت بین حسابها ، جرایم مالیاتی…
حسابداری حقوق و دستمزد
از آنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریبا بالایی از هزینه های هر شرکت را تشکیل می دهد، ضروری است در این فرآیند پیش بینی های لازم…
حسابداری مدیریت
مطابق نظر انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA)، "حسابداری مدیریت، فرایند اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل و مهیاسازی اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت…
خدمات حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)
بهای تمام شده کالای تولید شده درشرکت هایی که فعالیت تولیدی دارند بسیار با اهمیت می باشد. محاسبه دقیق بهای تمام شده کالای تولید شده در ارزش گزاری…
تهیه گزارش های مالی خاص
هر واحد اقتصادی بنابر الزامات قانونی یا قراردادی و یا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی اشخاص یا مراجع معینی ممکن است گزارش های خاصی را نیاز داشته باشد.…
برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی
استراتژی خود را به برنامه ریزی، بودجه بندی و سپس پیش بینی تبدیل نمایید! سه مورد از مهمترین ارکان داد راهکار در طرح مدیریت عملکرد؛ برنامه ریزی، بودجه…