برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

استراتژی خود را به برنامه ریزی، بودجه بندی و سپس پیش بینی تبدیل نمایید!

سه مورد از مهمترین ارکان داد راهکار در طرح مدیریت عملکرد؛ برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی می باشد.

یکی از مهمترین اهداف این موضوع ، استراتژی کارآمد تبدیل شده به برنامه ریزی بلند مدت، بودجه بندی برای میان مدت و پیش بینی کوتاه مدت با نگرش دستیابی به اهداف استراتژیک، اهداف مالی و اطمینان از ایجاد ارزش مورد نظر سهامداران به صورت دائمی می باشد.
مشاورین خبره داد راهکار در قالب چهار محور اصلی زیر شما را در برنامه ریزی مؤثر، بودجه بندی و پیش بینی (ب ب پ) یاری می نمایند :

 • استراتژی
  • در چه کسب و کاری هستیم؟
  • به چه صورت رقابت می کنیم؟
  • چه تصمیماتی بیشترین ارزش را برای سهامداران ایجاد می کند؟
 • برنامه ریزی
  • نحوه تخصیص منابع به استراتژی؟
  • نحوه ارزیابی عملکرد و  پیشرفت؟
 •  بودجه بندی شرکتها
  • به چه نحوی از مسئولیت پذیری اطمینان حاصل شود؟
  • استراتژی تشویقی برای پیاده سازی استراتژی چیست؟
 • پیش بینی
  • محیط همیشه در حال تغییر را به چه صورت تنظیم و انعکاس دهیم؟
    

جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما می توانید از طریق فرم در

تماس

باشید.  سپاسگزاریم

پیغام خود را برای ما بگذارید