تهیه گزارش های مالی خاص

هر واحد اقتصادی بنابر الزامات قانونی یا قراردادی و یا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی اشخاص یا مراجع معینی ممکن است گزارش های خاصی را نیاز داشته باشد. این قبیل گزارشها مشروط بر این که متکی بر صورتهای مالی باشند یا در قالب اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی تهیه و ارائه شوند، گزارش های مالی خاصی هستند که توسط تیم حسابداری شرکت راهکار مالی و تجارت ابری قابل تهیه و ارائه می باشند.

نمونه های از گزارش های مالی خاص قابل تهیه به شرح زیر می باشد:

  •  گزارش های مالی قابل ارائه به بورس اوراق بهادار 
  •  گزارش های مالی که به منظور دریافت وام، اعتبار یا تسهیلات مالی به بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری ارائه می شود.
  •  گزارش مالی که به مراجع قانونی و سازمان های دولتی ارائه می شود.
  • پیشنهاد افزایش سرمایه در شرکت های سهامی.
  • گزارش یافته های عینی حسابرس مستقل جهت ارزشیابی  شرکتها و ادغام  (DUE DILIGNECE)
     

جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما می توانید از طریق فرم در

تماس

باشید.  سپاسگزاریم

پیغام خود را برای ما بگذارید