ا (1) | ت (1) | ح (4) | د (1) | م (1)
عنوان مرتب‌سازی نزولی واژه به انگلیسی توضیحات
ارزیابی بایسته/صلاحیت Due diligence

ارزیابی صلاحیت ، پی‌جویی یا تحقیقی است که پیش از امضای قرارداد با یک شخص یا یک شرکت انجام می‌پذیرد.  هر چند این عبارت به صورت کلی به ارزیابی‌های خودخواسته اشاره می‌کند. یک نمونه شاخض از ارزیابی صلاحیت در صنایع فرایندی است که به موجب آن خریدار شرکت، دارایی‌های و دیگر ویژگی‌های شرکت هدف را ارزیابی می‌کند.