ا (1) | ت (1) | ح (4) | د (1) | م (1)
عنوان مرتب‌سازی نزولی واژه به انگلیسی توضیحات
دارایی Asset

یک منبع اقتصادی که انتظار می رود دارای منافع آتی باشد.