رفتن به محتوای اصلی

تجربه‌نگاری

تجربه‌نگاری

داستان تجارب و پروژه های انجام شده توسط  راهکار مالی و تجارت ابری داد 

همین حالا تغییر را شروع کنید

اطلاعات سرمایه شماست با برنامه ریزی درست و استفاده از هوش تجاری از این اطلاعات استفاده کنید

راهکار مالی و تجارت ابری داد چه میکند!

ما راه‌کارهای شخصی سازی و تخصصی مالی، حسابداری و مدیریتی برای سازمان‌ها طراحی و پیاده‌سازی می‌کنیم

چگونگی تحلیل، طراحی وپیاده‌‌سازی هرراه کار را برای پروژه‌های مختلف اینجا بخوانید تا با روش‌ها و رویکرد‌های ما بیشتر آشنا شوید

استاندارد‌ها و مدارک

پیاده‌سازی فرآیندها، روش ها و نرم افزار توسط تیم تخصصی طبق استانداردها 

هوش تجاری و تحلیل داده

حجم عظیم اطلاعات درون سازمان شما را با کمک هوش تجاری و علم تحلیل‌داده را تبدیل به ابزار تصمیم گیری میکنیم

خدمات حسابداری و مدیریت مالی
100%
هوش تجاری به کمک PowerBI
100%
محمد وحیدنیا

محمد وحیدنیا

مدیرعامل و بنیانگذار

We are professional and reliable provider since we offer customers the best financial service

Contact Info

We are a leader in digital transformation.